Γιατί είναι αισθητά μεγαλύτερη η συμμετοχή των πολιτών στις συγκεντρώσεις. Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Αισθητά μεγαλύτερη -σε σύγκριση με αμέσως προηγούμενες περιόδους- η συμμετοχή των πολιτών στις ανοιχτές συγκεντρώσεις. Τουλάχιστον όπως φάνηκε και στις

Read more