Οι κρίσεις, οι μεταρρυθμίσεις και η εφαρμογή τους. Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗ

Η περίοδος των αλλεπάλληλων κρίσεων φαίνεται ατελεύτητη. Ποικίλα, αντιφατικά αλλά και καινοτομικά προγράμματα και δράσεις επιχειρούν να απαντήσουν στις κρίσεις.

Read more