Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται τα ελληνικά Πανεπιστήμια. Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΕΚΟΥ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) δημοσίευσε τη φετινή έκθεσή της όπου χαρτογραφούνται τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων. Η

Read more