Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Ένωση (για επίλυση των Ελληνοτουρκικών). Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Η Ελλάδα έχει το μέγιστο πλεονέκτημα συμμετοχής της στον εσωτερικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επιβάλλεται συνεπώς να αξιοποιήσει ευρηματικά,

Read more