Ο δρόμος για μια ηθική και επαγγελματική ανώτατη διοικητική ιεραρχία είναι μακρύς και δύσκολος. Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗ

Εάν στη θέση της λέξης «ιεραρχία» στον τίτλο του άρθρου, έβαζα τη λέξη «ηγεσία», αυτόματα θα σας δημιουργούνταν η ερώτηση:

Read more