Το προσοντολόγιο και η αέναη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Δημοσίου. Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗ

Το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ήρθε πάλι στο προσκήνιο λόγω των σχετικών ανακοινώσεων της κυβέρνησης. Το σχέδιο δεν παρουσιάστηκε στις

Read more