Απαιτείται μόνιμο, σταθερό και μακροπρόθεσμο σχέδιο για μετανάστες και πρόσφυγες. Του ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

Περίπου 2 μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία οι πρόσφυγες ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους

Read more

Το πρόταγμα για μια δημιουργική προνοητικότητα. Των Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ και Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗ

Ο 21ος αιώνας ανα­δει­κνύεται σε αιώνα επάλ­λη­λων μεγάλων κρίσεων, με πα­γκό­σμιες επι­πτώ­σεις. Στις γνω­στές απει­λές (πλη­θω­ρι­σμός, νο­μι­σμα­τι­κές αστάθειες, στρα­τιω­τι­κοί και

Read more

Σχόλιο Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Σχόλιο Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής Υπό τον μανδύα του δημοσιονομικά υπεύθυνου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έχοντας

Read more