Ο “εκσυγχρονισμός” της γαλέρας. Του ΘΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Ο Ζαν Πωλ Φιτουσί, ένας από τους επιφανέστερους εκπροσώπους της Γαλλικής Κεϋνσιανής σχολής στο πρόσφατο βιβλίο του «Τι μας κρύβουν οι λέξεις» μιλά για την νεογλώσσα πού καθιερώνει ένα είδος μονόδρομης σκέψης για την Οικονομία και την Κοινωνία. Θυμίζει τι έλεγε ο Γκέμπελς στο παρελθόν: “Δεν θέλουμε να πείσουμε τους ανθρώπους για τις ιδέες μας αλλά θέλουμε να περιορίσουμε το λεξιλόγιο με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να μην μπορούν να εκφράζουν παρά μόνο τις ιδέες μας”. Δυστυχώς αυτή η ακραία προσέγγιση υπενθυμίζει το πρόβλημα της δικής μας εποχής. Ακούμε για “διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις” πού σηματοδοτούν τον περιορισμό της κοινωνικής προστασίας. Ακούμε για “ποσοτική χαλάρωση” αντί για την αμφισβήτηση της λιτότητας. Ο όρος “πλήρης απασχόληση”

Read more