Τροπολογία της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής για το κώλυμα εκλογιμότητας προσώπων που έχουν καταδικασθεί για συμμετοχή ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον

Read more