ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Τροπολογία στο Φορολογικό Νομοσχέδιο κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής την πρόεδρο του Φώφη Γεννηματά.

Αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

Θέμα: «Κρίσιμες προτεραιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή»

Εισηγητική έκθεση

Το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης περιέχει μεν αποσπασματικά μέτρα και επιμέρους ρυθμίσεις, το περιεχόμενό του όμως συνολικά απέχει πολύ από τον βαρύγδουπο τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» και πολύ περισσότερο από τις ανάγκες της Ελλάδας, της οικονομίας, της κοινωνίας και των πολιτών που έχουν υποστεί τις συνέπειες της 10ετούς κρίσης και της στασιμότητας.

Το νομοσχέδιο:

– Είναι δέσμιο των υψηλών πλεονασμάτων που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας και διατηρεί ο κ. Μητσοτάκης

– Επιδεινώνει την άδικη για τους πολλούς τη σχέση έμμεσων και άμεσων φόρων

– Διατηρεί την υπερφορολόγηση και τους φραγμούς που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για την παραγωγή νέων εισοδημάτων

– Δεν περιλαμβάνει κίνητρα για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την προώθηση επενδύσεων στη σύγχρονη τεχνολογία που απαντούν στις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της κλιματικής αλλαγής.

Το Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο το φορολογικό σύστημα αποτελεί βασικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η ραχοκοκαλιά αυτού του σχεδίου, έχει αποτυπωθεί θεσμικά σε τρεις προτάσεις νόμου που έχουν κατατεθεί στις 18/11/2018 με τίτλο «Πρώτη δέσμη μέτρων οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής δικαιοσύνης», στις 11/12/2018 με τίτλο «Εθνική δημογραφική πολιτική – Στήριξη της οικογένειας» και στις 17/02/2019με τίτλο «Κατάργηση της ψηφισμένης (ν.4472/17) μείωσης του Αφορολογήτου, αποκατάσταση συλλογικών συμβάσεων και προσδιορισμός κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». Η προηγούμενη Κυβέρνηση παραβιάζοντας κατάφορα τον Κανονισμό της Βουλής, δεν τόλμησε δυστυχώς να συζητήσει τις προτάσεις αυτές για να μη φανεί η ένδεια της σε στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό καταθέτουμε την παρακάτω τροπολογία με την οποία προκρίνουμε τις κρίσιμες επιλογές μας για τη σταδιακή μεταμόρφωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος από κατά κύριο λόγο φοροεισπρακτικό και μάλιστα άδικο, σε ένα σύγχρονο φιλοαναπτυξιακό εργαλείο που βασίζεται στις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και στοχεύουν στην κοινωνική πρόοδο.

Ειδικότερα επί των άρθρων:

Άρθρο 1

Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την αποκατάσταση της κοινωνικής αδικίας που προκαλεί η ανισορροπία έμμεσων και άμεσων φόρων

Στα φορολογική έσοδα της χώρας από το 2015 παρουσιάστηκε μια συνεχής τάση αύξησης των έμμεσων εις βάρος των άμεσων, που θα επιταθεί το 2020 σύμφωνα με τα στοιχεία του Προϋπολογισμού που κατέθεσε προς κύρωση η Κυβέρνηση. Η αναλογία έμμεσων και άμεσων φόρων από 1,1 πλέον τείνει στο 1,5 καθώς οι άμεσοι φόροι παραμένουν σταθεροί ενώ τα φορολογικά έσοδα από τους έμμεσους συνεχίζουν να αυξάνονται. Η χώρα μας σημειώνει την χειρότερη τέτοια αναλογία εντός της Ευρωζώνης σύμφωνα με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η έμμεση φορολογία βαρύνει κυρίως την κατανάλωση των μικρομεσαίων νοικοκυριών και ως τέτοια θεωρείται η πλέον κοινωνικά άδικη.

Ως εκ τούτου απαιτείται άμεση αλλαγή αυτού του μίγματος φορολογικής πολιτικής. Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνονται από 1/1/2020 ο αυξημένος συντελεστής, ο μειωμένος και ο υπερμειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) κατά μια ποσοστιαία μονάδα ήτοι από 24%, 13% και 6% σε 23%, 12% και 5%. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της κοινωνικής αδικίας εις βάρος των λιγότερων προνομιούχων που προκαλείται από το υφιστάμενο φορολογικό μίγμα ενώ επιδιώκεται ή άμεση ανακούφιση των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τη μείωση του κόστους τροφίμων και ενέργειας που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους.

Άρθρο 2

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Οι λόγοι θέσπισης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης έχουν παρέλθει και η σταδιακή κατάργησή της (μείωση των συντελεστών για τα εισοδήματα του 2019 και 2020 με οριστική κατάργηση για τα εισοδήματα του 2021 και επομένων ετών) θα ανακουφίσει εισοδήματα της μεσαίας τάξης και θα συμβάλει στην ανάσα που χρειάζονται οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να διατηρήσουν και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας.

Άρθρο 3

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

Η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος θα συμβάλει στη δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων ανάλογα με τη δυναμικότητα και τα κέρδη τους και θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και τις θέσεις αυτοαπασχόλησης.

Άρθρο 4

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με κίνητρο την επιπλέον μείωση της φορολογίας με απλό τρόπο

Μια σημαίνουσας βαρύτητας παρέμβαση στη μισθολογική δαπάνη για κάθε επί πλέον πλήρους θέση εργασίας στις επιχειρήσεις, υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά 50%. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσεται από τη φορολογία για 150 προκειμένου για ορισμένες κατηγορίες.

Άρθρο 5

Αυξημένοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης επενδύσεων που εμπίπτουν στην 4η βιομηχανική επανάσταση και επενδύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Διεθνείς οργανισμοί και σημαίνοντες ακαδημαϊκοί, υπογραμμίζουν 4η βιομηχανική επανάσταση το κατώφλι της οποίας διαβαίνει πλέον η σύγχρονη παγκόσμια οικονομία. Με επιταχυμένο ρυθμό, η τεχνητή νοημοσύνη, οι μηχανές που μαθαίνουν μόνες τους αλλά και δίκτυα διαμορφώνουν μια νέα τεχνολογική και οικονομική πραγματικότητα.

Παράλληλα η κλιματική αλλαγή είναι πλέον αδιαμφισβήτητά παρούσα και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του σύγχρονου οικονομικού μοντέλου και πρωτίστως του επιπέδου ζωής των κοινωνιών.

Η χώρα μας δεν μπορεί να αγνοεί άλλο αυτές τις εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό ως ένα πρώτο βήμα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας προτείνεται η δυνατότητα θεσμοθέτησης από τον Υπουργό Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότησης υψηλοί συντελεστές φορολογικής απόσβεσης για κατηγορίες επενδύσεων υψηλής τεχνολογικής σημασίας που αφορούν στην προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και στις ανάγκες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.»

Άρθρο 6

Τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής μέσα από την ελάφρυνση των αγροτικών εισοδήματών, την Ενίσχυση Συλλογικών Οργανώσεων Αγροτών και της εξαίρεσης των αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ

Με την πρώτη παράγραφο καθιερώνεται, από 1.1.2020, το 9% ως συντελεστής φορολόγησης των κερδών από ατομική αγροτική επιχείρηση με φορολογητέο εισόδημα έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και το 13% για το υπερβάλλον φορολογητέο εισόδημα 13%.

Με τη δεύτερη παράγραφο καθιερώνεται το αφορολόγητο των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και των πάσης φύσεως αγροτικών αποζημιώσεων, με εξαίρεση το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης άνω των 20.000 ευρώ.

Με την τρίτη παράγραφο θεσμοθετείται ότι τα ποσά που εισπράττονται από τη φορολόγηση των άμεσων ενισχύσεων, άνω των 20.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, κατευθύνονται κατ’ αποκλειστικότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών καθώς και δράσεων που υλοποιούνται από συλλογικές οργανώσεις των αγροτών.

Με την τέταρτη παράγραφο προβλέπεται ότι για τους επαγγελματίες αγρότες που παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη, τα έσοδα από αυτές τις παραδόσεις λογίζονται μειωμένα κατά 35%.

Με την πέμπτη παράγραφο στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ του άρθρου 41 του ν.2859/2000 (Α΄ 138) που παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη, επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό 5% του αναλογούντος ΦΠΑ.

Με την έκτη παράγραφο Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού επαναφέρεται οριστικά και αμετακλήτως η εξαίρεση της αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού από τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ όπως ίσχυε εξ’ αρχής και πριν αρχίσουν οι θεσμικές παλινωδίες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ γύρω από το θέμα αυτό με τις τροποποιήσεις της σχετικής διατάξεις από τον ν.4389/2016, τον ν.4416/2016 και τον ν.4474/2017 δεδομένου ότι βάσει αυτών των τροποποιήσεων η ισχύουσα εξαίρεση δεν ισχύει για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ 2019.

Άρθρο 7

Πενταετές πρόγραμμα στήριξης των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Τριετής πλήρη απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και από τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη

Βασικό συστατικό στοιχείο ενός μίγματος πολιτικής, για τη μείωση της υψηλής ανεργίας νέων και της ανάσχεσης της διαρροής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό, είναι η ελάφρυνση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών των νέων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις μπορεί να ενισχυθεί η πρωτοβουλία για νέα επιχειρηματικότητα αφού θεσπίζονται πλήρη απαλλαγή φορολογίας αλλά και μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τα τρία πρώτα έτη και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη, δηλαδή κατά το αρχικό και κρίσιμο διάστημα σταθεροποίησης μιας νέας επιχείρησης ή της δραστηριότητας ενός νέου επαγγελματία.

Άρθρο 8

Θέσπιση ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών και επιχειρήσεων

Η αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού να προσφέρει σε χιλιάδες επιχειρήσεις την δεύτερη ευκαιρία που δικαιούνται, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη υπερφορολόγηση και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, την καθίζηση της ρευστότητας και την αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει τις επιχειρήσεις διαμορφώνουν ένα δυσμενές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η πολιτεία αντί να προβαίνει τυφλά, σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβιώσουν οφείλει να θεσμοθετήσει άμεσα έναν ειδικό Ακατάσχετο Επιχειρηματικό Τραπεζικό Λογαριασμό προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία τους και στην δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους και τους τρίτους.

Με το άρθρο αυτό προτείνεται η θεσμοθέτηση του ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, η οποία είναι απαίτηση των εκπροσώπων των επιχειρηματιών αλλά κυρίως της ίδιας της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να διενεργούνται πληρωμές εργαζομένων, φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προμηθευτών, λειτουργικών εξόδων κλπ.

Επιπλέον μέσω του ακατάσχετου λογαριασμού δίνεται ένα παραπάνω κίνητρο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν το εργαλείο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μειώνοντας τις πιθανές παρενέργειες από την θεσμοθέτηση της αύξηση σε ποσοστό 30% πραγματικού εισοδήματος του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

Άρθρο 1

Μείωση συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την άμβλυνση της κοινωνικής αδικίας που προκαλεί η επιδείνωση της σχέσης έμμεσων και άμεσων φόρων σε βάρος των χαμηλών εισοδημάτων

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.2859/2001 η φράση «είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%)» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τρία τοις εκατό (23%)».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.2859/2001 η φράση «δεκατρία τοις εκατό (13%)» αντικαθίσταται από τη φράση «δώδεκα τοις εκατό (12%)».

3. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και όπου αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2001 η φράση «έξι τοις εκατό (6%)» αντικαθίσταται από τη φράση «πέντε τοις εκατό (5%)».

Άρθρο 2

Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

1. Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτος 2019 οι συντελεστές της κλίμακας που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 43α του ν.4172/2013 βάσει των οποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται κατά ένα δεύτερο (1/2).

2. Για τα εισοδήματα του φορολογικού έτος 2020 οι συντελεστές της κλίμακας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) βάσει των οποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης μειώνονται κατά ένα δεύτερο (1/2) σε σχέση με τους συντελεστές που ισχύουν για το 2019, βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος.

2. Την 1.1.2022 καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43α του ν.4172/2013.

4. Η ισχύς των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου ξεκινάει την 1.1.2020.

Άρθρο 3

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος

1. Στο άρθρο 31 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Το ύψος του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος για κάθε μια από τις κατηγορίες επιτηδευματιών και οι ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 μειώνεται:

α. κατά ένα δεύτερο (1/2) για το οικονομικό έτος που ξεκινάει στις 1.1.2020.

β. κατά ένα δεύτερο (1/2) για το οικονομικό έτος που ξεκινάει στις 1.1.2021 σε σχέση με το ποσό του 2020 όπως διαμορφώνεται από το προηγούμενο εδάφιο του παρόντος.»

2. Από την 1.1.2022 καταργείται το τέλος επιτηδεύματος που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν.3986/2011 (Α΄ 152).

Άρθρο 4

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με κίνητρο την επιπλέον μείωση της φορολογίας με απλό τρόπο

1. Ο τίτλος του άρθρου 22Α του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται σε «Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης» και προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η μισθολογική δαπάνη που αντιστοιχεί στις αμοιβές κάθε νέου επιπλέον εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης στην επιχείρηση, σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων του προηγούμενου φορολογικού έτους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Η προσαύξηση της έκπτωσης εξακολουθεί να ισχύει για τρία έτη από το τέλος του έτους πρόσληψης του κάθε εργαζόμενου.

Αν προκύψουν ζημιές μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, αυτές μεταφέρονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγουμένων εδαφίων ρυθμίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.»

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22Α του ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1.1.2020.

Άρθρο 5

Αυξημένοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης επενδύσεων που εμπίπτουν στην 4ης βιομηχανική επανάσταση

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, στο πλαίσιο της διάταξης παρ.3 του άρθρου 82 του Συντάγματος της Ελλάδας, μπορεί να ορίζονται συντελεστές φορολογικής απόσβεσης 30% και άνω για κατηγορίες επενδύσεων υψηλής τεχνολογικής σημασίας που αφορούν στην προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας στην 4η βιομηχανική επανάσταση ή στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.»

Άρθρο 6

Τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής μέσα από την ελάφρυνση των αγροτικών εισοδήματών, την Ενίσχυση Συλλογικών Οργανώσεων Αγροτών και της εξαίρεσης των αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 (Α΄167), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή εννέα τοις εκατό 9% για φορολογητέο εισόδημα έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) για το υπερβάλλον φορολογητέο εισόδημα»

2. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), αντικαθίστανται ως εξής:

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις και αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Τα ποσά που εισπράττονται από τη φορολόγηση των άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παράγραφού, ενισχύουν κατ’ αποκλειστικότητα τη «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» καθώς και δράσεις που υλοποιούνται από συλλογικές οργανώσεις των αγροτών. Οι διαδικασίες οι όροι και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών.

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Ειδικά, για τους επαγγελματίες αγρότες, τα έσοδα από τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους, σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη, λογίζονται μειωμένα σε ποσοστό 35%. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

5.Στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., του άρθρου 41 του ν.2859/2000 (Α΄ 248), που παραδίδουν αγροτικά τους αγροτικά προϊόντα σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς των οποίων είναι μέλη επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του αναλογούντος Φ.Π.Α. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

Άρθρο 7

Πενταετές πρόγραμμα στήριξης των νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Τριετής πλήρη απαλλαγή από φορολογία εισοδήματος και από τις εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης και κατά 50% για τα επόμενα δύο έτη

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, προστίθεται εδάφιο:

«Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη από την άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος, μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας του. Για τα επόμενα δύο έτη η ως άνω απαλλαγή ορίζεται σε 50% του αναλογούντος φόρου.»

2. Στο άρθρο 58 του ν.4172/2013 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 45, μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, των οποίων οι μοναδικοί μέτοχοι υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης και για τα δύο επόμενα ημερολογιακά έτη, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συμπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας του. Για τα επόμενα δύο έτη η ως άνω απαλλαγή ορίζεται σε 50% του αναλογούντος φόρου.».

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρο 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα καθώς και οι μοναδικοί μέτοχοι των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 45 του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013 ) για τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, καταβάλλουν μόνο τις εισφορές του κλάδου υγείας και απαλλάσσονται πλήρως των εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ για τα επόμενα δύο έτη απαλλάσσονται του 50% του συνόλου των εισφορών για τον κλάδο κύριας σύνταξης.»

Άρθρο 8

Θέσπιση ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών και επιχειρήσεων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, στον δευτερογενή ή τριτογενή τομέα, δύναται να διατηρεί έναν (1) Ειδικό Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έναντι κάθε είδους απαίτησης και από οποιονδήποτε, σ΄ ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Μέσω του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού, θα πραγματοποιείται η διαχείριση:

α) εσόδων από συναλλαγές μέσω POS ή μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών

β) καταβολής αμοιβών των εργαζομένων

γ) κατάθεσης των ασφαλιστικών εισφορών και πληρωμής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (Φόροι, ρυθμίσεις, ΦΠΑ κλπ)

δ) πληρωμή λειτουργικών εξόδων και προμηθευτών

ε) εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Το ύψος του ποσού του Ακατάσχετου Λογαριασμού προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών των προηγούμενων ετών, τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την ίδια Απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Oι Προτείνοντες Βουλευτές

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΦΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ

ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ

ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ