Το βάρος στις υποδομές με το βλέμμα στο μέλλον. Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΧΙΝΙΔΗ

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης πρέπει να κατευθυνθούν σε δράσεις συμβατές με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ (μετάβαση στην πράσινη οικονομία, ψηφιοποίηση) και θα ενισχύουν την εξωστρέφεια και ανθεκτικότητα της οικονομίας. Το Κίνημα Αλλαγής προτείνει μερική κατανομή των πόρων προς βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και προγράμματα στήριξης εργαζομένων σε τομείς της οικονομίας που χτυπήθηκαν από την κρίση.

Ο κύριος όγκος όμως των πόρων πρέπει να κατευθυνθεί σε υποδομές που έμειναν πίσω εξαιτίας των περικοπών στα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής. Επενδύσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πλήρη ψηφιοποίηση του κράτους, υποδομές ευρυζωνικότητας, προετοιμασία για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Χρηματοδότηση δράσεων σε τομείς αιχμής για την μεταποίηση με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ενίσχυση ΑΠΕ για να καλύψουν το 65% της ζήτησης στον ηλεκτρισμό ως το 2030. Στήριξη περιοχών που θα επηρεαστούν από την απολιγνιτοποίηση. Αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ. Επενδύσεις στην παιδεία με ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφιακό σχολείο, τις ψηφιακές υποδομές των ΑΕΙ την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την παροχή πλήρους προσχολικής εκπαίδευσης. Τέλος να εκσυγχρονισθούν αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικό δίκτυο και να ολοκληρωθούν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες σε συνδυασμό με αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στην παιδεία, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, ανεξάρτητες αρχές θα επιταχύνουν την αναδιάρθρωση της οικονομίας θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή δυναμική ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για πλήρη απασχόληση. Ο κίνδυνος είναι να επιλεγούν από την κυβέρνηση δράσεις με πελατειακά κριτήρια και να χαθεί η τελευταία ευκαιρία για σταθερή ανάκαμψη και ευημερία.

Δημοσίευση από “ΤΑ ΝΕΑ”