ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ Νο 2

Ανακοίνωση Τομέα Δικαιοσύνης Κινήματος Αλλαγής

Οι Δικηγόροι της χώρας «τηλε-καταρτίζονται», όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη επιβίωσης, από κατωτάτου επιστημονικού επιπέδου κέντρα κατάρτισης, τα οποία τους παρέχουν αμφίβολης επιστημονικής ποιότητας και επάρκειας σεμινάρια.

Επιπλέον, διαπιστώνονται καθημερινά τεράστια και δυσεπίλυτα προβλήματα γραφειοκρατίας σε βάρος τους. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή των 400 ευρώ δεν τους έχει καταβληθεί, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων για πίστωση του χρηματικού αυτού ποσού μέχρι και την 15.4. 

Παράλληλα, η εξόφληση των υπολοίπων 200 ευρώ μετατίθεται για τον Μάιο καθόσον οι 100 ώρες εκπαίδευσης είναι αδύνατον να ολοκληρωθούν εντός του Απριλίου εξαιτίας των τεχνικών προβλημάτων που καθημερινά αναφύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Καλούμε τους συναρμόδιους φορείς, Υπουργείο Εργασίας και ΚΕΚ, να επιλύσουν άμεσα τα σχετικά ζητήματα.

Ο εξευτελισμός αυτός των δικηγόρων δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.