ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. Του ΓΑΒΡΙΛΗ ΛΑΜΠΑΤΟΥ

Ορισμένοι που επιθυμούν να προχωρήσει επιτέλους η διαδικασία αξιολόγησης στην εκπαίδευση κάνουν το λάθος να την συσχετίζουν  με την πρόσφατη τροπολογία που περιέχει την δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης των μαθημάτων. Όποιος μελετήσει την σχετική υπουργική απόφαση θα καταλάβει ότι απλώς είναι ανεφάρμοστη. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η αναμετάδοση της παράδοσης και όχι της εξέτασης των μαθητών. Με βάση όμως  την ομαδοσυνεργειακή διδασκαλία που θεωρητικά ακολουθεί το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν υπάρχουν τέτοιοι διαχωρισμοί στην διδακτική  πράξη. Επίσης η επισήμανση των συνδικαλιστικών στελεχών του Κινήματος αλλαγής ότι ένα  ατυχές στιγμιότυπο που θα έχει βιντεοσκοπηθεί μπορεί να υπονομεύσει την σχολική ζωή είναι βάσιμη. Προσοχή  λοιπόν!