ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»

Συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Εκτελεστική Γραμματεία της « Ανανεωτικής Αριστεράς», εκτιμώντας τις πολιτικές εξελίξεις στην περίοδο της πανδημίας και συζητώντας πιθανές παρεμβάσεις της Ανανεωτικής Αριστεράς και του Κινήματος Αλλαγής για το επόμενο διάστημα.