Πρός μια νέα Τουρκία; Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

«Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων…» Ο πρόεδρος Ερντογάν ήθελε το 2023 με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη δημιουργία της σύγχρονης Τουρκίας (1923) να αποτελέσει την αφετηρία για το «νέο Τουρκικό αιώνα». Με το φιλόδοξο   στόχο  να καταστεί η Τουρκία   «μια από τις δέκα πλέον προηγμένες χώρες του πλανήτη με αναπτυγμένη οικονομία, γεωπολιτική επιρροή,  δημοκρατία, σεβασμό  ατομικών δικαιωμάτων». Αλλά «μια εβδομάδα είναι μακρύς χρόνος στην πολιτική». Ήλθε ο καταστροφικός σεισμός και έριξε όλους του σχεδιασμούς, βραχυχρόνιους  και  μακροχρόνιους ,  στην αβεβαιότητα περιλαμβανομένης και της διεξαγωγής των εκλογών και του πολιτικού ρόλου του ίδιου του προέδρου Ερντογάν( για  ευθύνες και ύβρη ).  Οι προοπτικές τώρα   για την Τουρκία είναι εντελώς   θολές . Η ανοικοδόμηση προέχει.  Ο  νέος αιώνας μπορεί  να σφραγισθεί από τη μεγάλη καταστροφή και όπως συνέβη  με  φυσικές καταστροφές τέτοιας έκτασης  σε άλλες  χώρες στο παρελθόν       να αποτελέσει τομή/στροφή   στην πορεία και της Τουρκίας . Μια άλλη Τουρκία με επανακαθορισμό βασικών συντεταγμένων ίσως  αναδυθεί.  Πολλά μπορεί να  αλλάξουν   τόσο στην  εσωτερική πολιτική συγκρότηση όσο και στον εξωτερικό  προσανατολισμό  της χώρας περιλαμβανομένων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η Ελλάδα έδειξε έμπρακτα ότι  διακατέχεται από γνήσια αισθήματα φιλίας απέναντι στο Τουρκικό λαό ( διαλύοντας έτσι και κάποιες  εσφαλμένες προσλήψεις ) . Και η Ευρωπαική Ένωση ότι είναι η δύναμη που συμπαρίσταται στην Τουρκία αποφασιστικά οργανώνοντας, μεταξύ άλλων, διάσκεψη δωρητών για την ενίσχυση της. Επομένως μια ουσιαστική επαναπροσέγγιση προς Ελλάδα και ΕΕ θα ήταν μια ορθολογική (αν και όχι βέβαιη)  εξέλιξη.

   Σε κάθε περίπτωση  η Ελλάδα θα ήθελε μια αναπτυγμένη δημοκρατική Τουρκία  δίπλα της που σέβεται  κράτος δικαίου και   διεθνές δίκαιο. Σήμερα  η Τουρκία (α) είναι ανάμεσα στις είκοσι (20) μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως  (19η συγκεκριμένα) και γι αυτό συμμετέχει στο G-20 ενώ η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στην 55η θέση, (β)   βρίσκεται πληθυσμιακά  στην 18η θέση παγκοσμίως, η μεγαλύτερη πληθυσμιακά  Ευρωπαική χώρα ΝΑΤΟ  (84,6 εκ.) ενώ η Ελλάδα στην 88η θέση (10,6 εκ. Σχέση 1:8 περίπου ενώ το1923 η σχέση   ήταν 1:2) και (γ) από πλευράς μεγέθους στρατιωτικού προσωπικού στην 10η θέση παγκοσμίως και η Ελλάδα στην 36η θέση. Αλλά  αυτά είναι   δεδομένα  ποσοτικής, αριθμητικής  απεικόνισης.  Γιατί  ο σεισμός έδειξε και  τα στοιχεία ποιοτικής ανάπτυξης επιβεβαιώνουν την εικόνα μιάς άλλης, σαθρής  Τουρκίας σε όρους οικονομίας, υποδομών και βεβαίως δημοκρατίας και θεσμών.

Μια τραυματισμένη Τουρκία  με ένα ανελεύθερο αυταρχικό καθεστώς αντιπροσωπεύει μακροχρόνια  τη χειρότερη δυνατή εξίσωση για την Ελλάδα για  προφανείς λόγους πολύ περισσότερο εάν  τα εκκρεμή προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν ως έχουν   στην ατζέντα. Επομένως η Ελλάδα έχει συμφέρον να βοηθήσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της,   την Τουρκία να ξεπεράσει τα τραύματά της, να ανοικοδομήσει τις πληγείσες περιοχές  και να ακολουθήσει μία γενικότερη  πορεία που θα την μεταμορφώνουν  σε Ευρωπαική   «χώρα δημοκρατίας και δικαίου» με την γνώση ότι μια τέτοια χώρα σπανίως καταφεύγει σε επιθετικές ενέργειες. Η  Ελλάδα έχει ένα ισχυρο μηχανισμό για να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή- την Ευρωπαική Ένωση.

Επομένως ό νέος Τουρκικός αιώνας μπορεί  να νοηματοδοτηθεί με νέο περιεχόμενο τώρα  μετά τον ολέθριο σεισμό. Μια νέα  πιο δημοκρατική Τουρκία  ίσως  βγεί μέσα από τα ερείπια .Και όπως γράφει η Ελί Σαφάκ «υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα σε  δημοκρατία και έκταση φυσικών καταστροφών…»

Αναδημοσίευση από “ΤΑ ΝΕΑ”