Κρείττον του λαλείν το σιγάν. Του Γιώργου Μπουλμπασάκου

Ο κ. Γεωργιάδης στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την θέσπιση απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή, χρησιμοποίησε πρώτα την υπουργική απόφαση του 2001 επί υπουργίας Αλέκου Παπαδόπουλου και μετά κατέφυγε σε κάποια σχόλια του κ. Δερβένη και τα οποία αναπαράγει στην ιστοσελίδα του.

Προκειμένου να είμαστε ακριβείς και τεκμηριωμένοι για την ουσία του θέματος παραθέτω τα επίμαχα σημεία της νομοθέτησης των απογευματινών χειρουργείων. Το πρώτο αφορά την υπουργική απόφαση του 2001.

Άρθρο 4

Στο απογευματινό ωράριο μπορούν να διενεργούνται σε εξωτερικούς ασθενείς μικρές χειρουργικές επεμβάσεις εντός ή εκτός του χειρουργείου, που δεν απαιτούν νοσηλεία καθώς και επεμβάσεις μικρής και μεσαίας βαρύτητας σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

Για τις χειρουργικές επεμβάσεις, που διενεργούνται στο απογευματινό ωράριο, κατατίθεται από το νοσοκομείο στον ειδικό λογαριασμό μέρος του εισπραττόμενου νοσηλίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται ως εξής :

Για μικρή επέμβαση εντός ή εκτός του χειρουργείου, που δεν απαιτεί νοσηλεία :50 ευρώ Για επεμβάσεις σε νοσηλευόμενους ασθενείς :

Α. Μικρή επέμβαση 100 ευρώ
Β. Μεσαία επέμβαση 150 ευρώ

Για μικρές ή μεσαίες επεμβάσεις, που περιλαμβάνονται στο κατά την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ. 1320/ 1998, όπως κάθε φορά ισχύει, κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό ποσοστό 20% του αντίστοιχου κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου.

Αυτή η απόφαση δεν προχώρησε, και μετά πολλά χρόνια επανήλθε η θεσμοθέτηση των απογευματινών χειρουργείων με νόμο επί υπουργίας κ. Βορίδη το 2014.

Φυσικά για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να οριοθετήσουμε και το τελείως διαφορετικό περιβάλλον που έγιναν αυτές οι παρεμβάσεις.

Θυμίζω ότι οι δαπάνες υγείας το 2000 ήταν 9,4% του ΑΕΠ ενώ σήμερα 7,8% έναντι 9,9% του μέσου όρου των χωρών της Ε.Ε. Επίσης τότε είχαμε πάνω από 80.000 χιλιάδες προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία ενώ σήμερα λίγο πάνω από 70.000 χιλιάδες και μάλιστα σημαντικό ποσοστό με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Φυσικά είμαστε υπέρ της ολοήμερης λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, ιδίως στον χειρουργικό τομέα και στις επεμβατικές μονάδες κάθε ειδικότητας με τις ανάλογες αμοιβές βέβαια στο προσωπικό.
Η σημερινή κατάσταση των νοσοκομείων -και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες στις κυβερνήσεις της Ν.Δ- δεν υπάρχουν οι αναγκαίες προυποθέσεις για την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων.

Άλλωστε όλοι οι φορείς της ιατρικής κοινότητας αυτό ισχυρίζονται, όπως και κορυφαίοι συνδικαλιστές της Ν.Δ. Είναι αυτονόητο ότι σε ένα σύστημα υγείας που έχει τις ψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας δεν θα υποχρεώσουμε τους πολίτες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι το 2001 η προσπάθεια αφορούσε την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και είναι χαρακτηριστική η φράση του Α. Παπαδόπουλου για την απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ.

Δεν μπορεί κανείς να λέει: “Είμαι διευθυντής μιας μεγάλης πανεπιστημιακής κλινικής σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και ταυτόχρονα είμαι και διευθυντής σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, είναι ανήθικο“.

Σε αντίθεση τώρα, με τους νόμους της Ν.Δ έχουμε κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης και είσοδο ιδιωτών στα δημόσια νοσοκομεία.

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα ήταν σωστά καμωμένα με την λειτουργία των απογευματινών ιατρείων. Μπορώ να επισημάνω ένα σημαντικό λάθος που έχει να κάνει με την αμοιβή των γιατρών που είναι συνδεδεμένη με το ύψος του κόστους της εξέτασης.

Έτσι δυστυχώς δημιουργήθηκε μια ελίτ γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων σε συγκεκριμένα νοσοκομεία που έχει υπέρογκες αμοιβές. Δυστυχώς πολλοί εξ’ αυτών σήμερα μας κουνούν το δάκτυλο.

Κατά συνέπεια η ανακοίνωση του κοινοβουλευτικού υπεύθυνου και του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ δικαίως μιλάει για ταφόπλακα στο δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ.

Όσον αφορά τις προβλέψεις του κ. υπουργού για τα εκλογικά ποσοστά μας, κοντός ψαλμός αλληλούια και μέμνησο τω Δούκα.

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.thecaller.gr