Κίνημα Αλλαγής-Αποκτώ την πολιτική μου ταυτότητα.

Θέμα: Τρόποι έκδοσης κάρτας μέλους Κινήματος Αλλαγής 

Στα πλαίσια της έκδοσης της κάρτας μέλους του Κινήματος Αλλαγής, που αποφασίστηκε στην 3η συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, δημιουργούνται 4 διαφορετικές δυνατές διαδικασίες, για την απόκτηση της κάρτας μέλους:

1.    Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα μελών στην ακόλουθη διεύθυνση: https://members.kinimaallagis.gr  

Πατώντας την επιλογή «Απόκτησε την κάρτα μέλους», μεταβαίνουν στην οθόνη ταυτοποίησης στοιχείων. Εκεί συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία (για την ταυτοποίηση τους), μεταβαίνουν διαδοχικά στις καρτέλες «Επαλήθευση κινητού» και «Προσωπικά στοιχεία» και στη συνέχεια πληρώνουν ηλεκτρονικά την ετήσια συνδρομή τους (12 ευρώ το χρόνο).

Η κάρτα μέλους θα αποσταλεί αυτόματα στη διεύθυνση που έχει συμπληρώσει το μέλος στα προσωπικά στοιχεία.

Η κάρτα μέλους ισχύει για έναν χρόνο από την ημέρα εξόφλησης της ετήσιας συνδρομής μέλους.

Αν το μέλος έχει πληρώσει κατά το παρελθόν τη συνδρομή του, δεν απαιτείται η εκ νέου εξόφληση της.

Αν το μέλος δεν είναι εγγεγραμμένο ήδη, μπορεί να εγγραφεί μέσω της ίδιας διαδικασίας και στη συνέχεια να εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή του. Η κάρτα μέλους θα του αποσταλεί με τον ίδιο τρόπο, όπως και παραπάνω.

Για το σύνολο των ανωτέρω διαδικασιών και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, προβλέπεται ομάδα υποστήριξης από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες 10:00-18:00, στο τηλέφωνο 210-3665631 και στο email επικοινωνίας kinimaallagissupp@gmail.com, όπου μπορούν να απευθύνονται τα μέλη.

2.    Μέσω των Νομαρχιακών Επιτροπών για τις Οργανώσεις εκτός Αττικής

Ο Γραμματέας κάθε Ν.Ε. και με βάση τους όρους εμπιστευτικότητας που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παραλαμβάνει από την Επιτροπή Μητρώου τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών της Ν.Ε., με ειδική σήμανση για τα μέλη που έχουν ήδη εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους.

Τη λίστα αυτή, πρέπει να την αξιοποιήσει για την τηλεφωνική ή δια ζώσης ενημέρωση των μελών για τις διαδικασίες απόκτησης κάρτας μέλους. Με δική του ευθύνη, συλλέγει το ποσό της ετήσιας συνδρομής από τα ενδιαφερόμενα μέλη, σε μετρητά

Για τη διαδικασία αυτή, θα χορηγείται απόδειξη στα μέλη που εγγράφονται και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους (από απλό μπλοκ αποδείξεων). Η απόδειξη θα πρέπει να έχει  σφραγίδα της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:  όνομα και επώνυμο του μέλους

                      στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ο Γραμματέας της Ν.Ε. επιστρέφει στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής (τηλ. 210-3665348) τα ακόλουθα:

ü Συμπληρωμένη (χειρόγραφα) τη λίστα μελών που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους, όπου παρατίθενται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Email επικοινωνίας             Διεύθυνση κατοικίας     Τ.Κ.

Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο από το Γραμματέα της Ν.Ε., μπορεί η λίστα μελών κάθε Τ.Ο. να διατεθεί στο Γραμματέα της αντίστοιχης Τ.Ο., προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος την αντίστοιχη διαδικασία για τα μέλη της Τ.Ο.

Διαχείριση ποσού ετήσιων συνδρομών:

  • Για τα μέλη που εγγράφονται από τη Ν.Ε. (εκτός όσων έχουν ήδη εγγραφεί ηλεκτρονικά), από τα 12 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, η Ν.Ε. διατηρεί τα 5 ευρώ για την κάλυψη εξόδων για τη διατήρηση γραφείου της Ν.Ε. στο νομό, και τα υπόλοιπα 7 ευρώ πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής (τηλ. 210-3665348).
  • Για τα μέλη που εγγράφονται από τις Τ.Ο. (εκτός όσων έχουν ήδη εγγραφεί ηλεκτρονικά), από τα 12 ευρώ της ετήσιας συνδρομής, η Ν.Ε. διατηρεί το 1 ευρώ, η Τ.Ο. διατηρεί τα 4 ευρώ για την κάλυψη εξόδων για τη διατήρηση γραφείου της Τ.Ο. στο Δήμο, και τα υπόλοιπα 7 ευρώ πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής (τηλ. 210-3665348).

Συνεπώς, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, μαζί με τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία, ο Γραμματέας της Ν.Ε., πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής (τηλ. 210-3665348) ποσό που αντιστοιχεί στο 7*Χ, όπου Χ το πλήθος των μελών που εξόφλησαν την ετήσια συνδρομή τους συνολικά από τη Ν.Ε. και τις Τ.Ο.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κάρτες μέλους θα αποσταλούν στον Γραμματέα της Ν.Ε., που θα αναλάβει τη διάθεση τους στα μέλη που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους.

Για τα μέλη που δεν απεικονίζονται στις λίστες που θα αποσταλούν στο Γραμματέα της Ν.Ε., θα πρέπει να γίνει η εγγραφή και η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής ηλεκτρονικά.

3.    Μέσω των Τοπικών Οργανώσεων για τις Οργανώσεις της Αττικής

Ο Γραμματέας κάθε Τ.Ο. και με βάση τους όρους εμπιστευτικότητας που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παραλαμβάνει από την Επιτροπή Μητρώου τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών της Τ.Ο., με ειδική σήμανση για τα μέλη που έχουν ήδη εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους.

Τη λίστα αυτή, πρέπει να την αξιοποιήσει για την τηλεφωνική ή δια ζώσης ενημέρωση των μελών για τις διαδικασίες απόκτησης κάρτας μέλους. Με δική του ευθύνη, συλλέγει το ποσό της ετήσιας συνδρομής από τα ενδιαφερόμενα μέλη, σε μετρητά

Για τη διαδικασία αυτή, θα χορηγείται απόδειξη στα μέλη που εγγράφονται και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους (από απλό μπλοκ αποδείξεων). Η απόδειξη θα πρέπει να έχει  σφραγίδα της Τ.Ο. ή της Ν.Ε. του Κινήματος Αλλαγής και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

  • όνομα και επώνυμο του μέλους
  • στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή αριθμό Φορολογικού Μητρώου

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, ο Γραμματέας της Τ.Ο. επιστρέφει στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής (τηλ. 210-3665348) τα ακόλουθα:

ü Συμπληρωμένη (χειρόγραφα) τη λίστα μελών που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους, όπου παρατίθενται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Email επικοινωνίας             Διεύθυνση κατοικίας     Τ.Κ.

Διαχείριση ποσού ετήσιων συνδρομών:

  • Για τα μέλη που εγγράφονται από την Τ.Ο. (εκτός όσων έχουν ήδη εγγραφεί ηλεκτρονικά), από τα 12 ευρώ της ετήσιας συνδρομής η Ν.Ε. διατηρεί το 1 ευρώ, η Τ.Ο. διατηρεί τα 4 ευρώ για την κάλυψη εξόδων για τη διατήρηση γραφείου της Τ.Ο. στο Δήμο, και τα υπόλοιπα 7 ευρώ πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής (τηλ. 210-3665348).

Συνεπώς, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, μαζί με τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία, ο Γραμματέας της Τ.Ο., πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής (τηλ. 210-3665348) ποσό που αντιστοιχεί στο 7*Χ, όπου Χ το πλήθος των μελών που εξόφλησαν την ετήσια συνδρομή τους συνολικά από την Τ.Ο.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι κάρτες μέλους θα αποσταλούν στον Γραμματέα της T.O., που θα αναλάβει τη διάθεση τους στα μέλη που έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους.

Για τα μέλη που δεν απεικονίζονται στις λίστες που θα αποσταλούν στο Γραμματέα της Τ.Ο., θα πρέπει να γίνει η εγγραφή και η εξόφληση της ετήσιας συνδρομής ηλεκτρονικά.

4.    Μέσω της Ομάδας εξυπηρέτησης μελών στα γραφεία της Χαρ. Τρικούπη

Δίνεται η δυνατότητα στα μέλη, σε περίπτωση που το επιθυμούν, να απευθυνθούν στην ομάδα εξυπηρέτησης μελών που βρίσκεται στο γραφείο 5Α της Χαριλάου Τρικούπη, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10:00-18:00. Εκεί τα μέλη μπορούν να υποστηριχθούν για να εξοφλήσουν την ετήσια συνδρομή τους ηλεκτρονικά, ή σε περίπτωση που το επιθυμούν με το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι, να υποστηριχθούν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους ηλεκτρονικά.