ΕΣΥ: προτεραιότητες και πραγματικότητες. Του Γιώργου Μπουλμπασάκου

Τέσσερις μήνες λειτουργεί η νέα κυβέρνηση της Ν.Δ, θέτοντας όπως η ίδια διατείνεται ,σε προτεραιότητα τα προβλήματα της υγείας.

Σε αυτό το διάστημα παρακολουθούμε κλινικές ιδιαίτερα στα περιφερειακά νοσοκομεία να κλείνουν ή να υπολειτουργούν λόγω τραγικών ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, ασθενείς να μεταφέρονται σε καρότσες αγροτικών λόγων ελλείψεων στο ΕΚΑΒ ,τις λίστες ντροπής για χειρουργικές επεμβάσεις να μεγαλώνουν, να απειλείται η δημόσια υγεία μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Θεσσαλία, καρκινοπαθείς να μην έχουν την αναγκαία άμεση πρόσβαση στις θεραπείες τους, και η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας να επαναλαμβάνουν μονότονα σε καθημερινή βάση ότι η υγεία συνιστά προτεραιότητα.

Τα μεγάλα προβλήματα στο χώρο της υγείας που οφείλονται στην υποχρηματοδότηση, στην υποστελέχωση και στην κακοδιοίκηση απειλούν με κατάρρευση το σύστημα υγείας. Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται και υπάρχει αδυναμία ικανοποίησης των υγειονομικών αναγκών των πολιτών.

Η κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία στην Ελλάδα αγγίζει μόλις τα 1.603 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαικός μέσος όρος ανέρχεται στα 3.523 ευρώ. Με άλλα λόγια η χώρα μας δαπανά λιγότερο από το μισό του μέσου όρου της Ε.Ε. Την ίδια στιγμή η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μόνο το 60% των συνολικών δαπανών για την υγεία όταν ο ευρωπαικός μέσος όρος φθάνει στο 80%. Έτσι είμαστε στην δεύτερη θέση στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ε.Ε. Το μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων συνεχώς μειώνεται και η μετανάστευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού συνεχώς αυξάνεται.

Στο νοσηλευτικό προσωπικό η χώρα μας κατέχει διαχρονικά τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ε.Ε και των χωρών του ΟΟΣΑ γενικότερα, με 3,2 νοσηλευτές /1000 κατοίκους όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι 8,4/1000. Η Π.Φ.Υ είναι ο αδύναμος κρίκος του συστήματος υγείας στη χώρα μας και δυστυχώς η προσπάθεια της Ν.Δ καρκινοβατεί και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που απαιτεί ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Στην οργάνωση στο χώρο της υγείας απουσιάζει ο επανασχεδιασμός του νοσοκομειακού χάρτη σύμφωνα με τα νέα πληθυσμιακά και επιδημιολογικά δεδομένα. Απουσιάζουν καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και σύγχρονες καινοτόμες μονάδες περίθαλψης εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων.-Κέντρα Χρόνιων Παθήσεων-Μονάδες Ημερήσιας Φροντίδας-Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης.

Επίσης και εντός των νοσοκομείων δεν υπάρχει η αναγκαία υποδομή σε κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ.Η τελευταία απόπειρα του Υπουργού Υγείας για δημιουργία Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια χωρίς καμία διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκομένους δείχνει τον ερασιτεχνισμό και την απουσία σχεδίου για τόσο σοβαρά ζητήματα.

Η αναγέννηση του ΕΣΥ είναι κοινωνική αναγκαιότητα και τα εργαλεία είναι γνωστά.-Αύξηση της χρηματοδότησης που θα προσεγγίζει τον μέσο ευρωπαικό όρο.

-Αυξήσεις μισθών τουλάχιστον κατά 20% του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Σταδιακά πρέπει να εναρμονιστούν στην αρχική πρόβλεψη του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ .

-Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων-Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών .

-Οικονομικά και θεσμικά κίνητρα για τις άγονες περιοχές.-Κατάργηση του νόμου που νομιμοποιεί την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ.

Αυτό που βιώνουμε με την πολιτική της Ν.Δ μοιάζει με τον γνωστό μύθο του σκορπιού με τον βάτραχο. Είναι στη φύση της Ν.Δ , όπως ο σκορπιός, να κεντρίζει και να σκοτώνει ό,τι συνιστά δημόσιο αγαθό, και ας συνιστά κοινωνική αναγκαιότητα.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ