Ενημερωτικό σημείωμα του Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης από τον κορωνοϊό

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά με δήλωση της ανέδειξε τις βασικές μας προτεραιότητες ως εξής:
«Προτεραιότητά μας οι ανθρώπινες ζωές.
Να ληφθούν με αποφασιστικότητα όλα τα αναγκαία μέτρα για την δημόσια υγειά.
Χωρίς καθυστερήσεις, δισταγμούς και εξαιρέσεις.
Χρειάζονται όμως σημαντικοί πρόσθετοι πόροι.
Ώστε να ενισχυθεί ΤΩΡΑ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι.
Η Κυβέρνηση και η Ευρώπη να καταλάβουν ότι τα υπερπλεονάσματα και οι περικοπές δεν έχουν τώρα θέση, επιβάλλεται να αλλάξουν.»

Είναι φανερό ότι και η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση και χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της.
Προέχει, πάνω από όλα, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της Δημόσιας Υγείας.
Η χώρα χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης με εμπροσθοβαρή μέτρα, πριν η αλληλουχία των γεγονότων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οδηγήσει στο φαύλο κύκλο που θα δοκιμάσει τις αντοχές της Κοινωνίας και της Οικονομίας.
Ο κύκλος της οικονομικής ζωής εξαρτάται άμεσα από τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας και υφίσταται τις επιπτώσεις της.

Το σχέδιο αυτό όμως , δεν μπορεί υλοποιηθεί με το υπάρχον πλαίσιο της δήθεν δημοσιονομικής «κανονικότητας» και τις πολιτικές της διαρκούς λιτότητας στην Ευρώπη.
Η αλλαγή του δημοσιονομικού πλαισίου είναι το πρώτο που πρέπει απαιτήσει η Ελληνική Κυβέρνηση από τους Ευρωπαίους Εταίρους μας.
Τα 25 δισ. € που ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή επιτροπή και τα ελάχιστα ποσά που αναλογούν στη χώρα μας είναι ανεπαρκέστατα.


Είναι επίσης φανερό ότι η στήριξη των δομών της Δημόσιας Υγείας, που φέρουν το βάρος της αντιμετώπισης της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, σε εξοπλισμό και προσωπικό, και η στήριξη της οικονομίας και της απασχόλησης υπό αυτές τις συνθήκες ,δεν μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του υφιστάμενου κρατικού προϋπολογισμού.
Θα απαιτηθεί η αναθεώρηση του, στη βάση των υπαρκτών και επειγόντων αναγκών για την αύξηση των Δημοσίων Δαπανών.
Αλλά η αναθεώρηση του προϋπολογισμού προϋποθέτει μείωση του στόχου του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα με βάση και την πραγματική πλέον εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης που έδειχνε σημεία μείωσης και πριν την έλευση του Κορωνοϊού. (Δ΄ τρίμηνο του 2019, με μείωση του ρυθμού ανάπτυξης στο 1%, συνολικά 1,9%)

Στο πλαίσιο αυτό, ένα εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης κατ’ ελάχιστον πρέπει, να περιλαμβάνει μέτρα στους παρακάτω άξονες:
Α. Άμεση αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και δαπανών, με ενίσχυση σε εξοπλισμό και προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλων κρίσιμων τομέων και δομών της κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη των νοικοκυριών και των ευπαθών ομάδων, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Β.Τόνωση της ρευστότητας της αγοράς και ειδικά των κλάδων και των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από τον Κορωνοϊό .
Με κατά περίπτωση μέτρα αναστολής ή απαλλαγής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, (ανάλογα με το μέγεθος των επιπτώσεων) έκτακτα μέτρα ρευστότητας και προσωρινό πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων και αναγκαστικών εκτελέσεων. Φυσικά, τουλάχιστον, παράταση της προστασίας της Α κατοικίας των ασθενέστερων δανειοληπτών από πλειστηριασμούς.
Γ.Αποκατάσταση της ζημίας επιχειρήσεων και επαγγελματιών των οποίων η δραστηριότητα επηρεάζεται σημαντικά από την ανάσχεση της οικονομικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένου του μέτρου των κρατικών ενισχύσεων (De minimis).
Δ.Μέτρα για την ενίσχυση και διατήρηση της απασχόλησης σε κλάδους και περιοχές που πλήττονται και τη στήριξη των εργαζομένων με την προστασία του εισοδήματος τους.