ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η Γραμματεία της “Ανανεωτικής Αριστεράς” μετά από διαδικτυακή συνεδρίαση, αποφάσισε την Κυριακή 14 Ιουνίου και ώρα 18:00 να πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση διευρυμένης Συντονιστικής Επιτροπής με θέμα: Ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις και προγραμματισμός δράσεων.