ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ “ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ”

Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση διευρυμένης Συντονιστικής Επιτροπής της Ανανεωτικής Αριστεράς με θέμα: Ενημέρωση για τις πολιτικές εξελίξεις και προγραμματισμός δράσεων.