Διαδικτυακή συνεδρίαση της Διευρυμένης Συντονιστικής Επιτροπής “Ανανεωτικής Αριστεράς”

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση Διευρυμένης Συντονιστικής Επιτροπής της Ανανεωτικής Αριστεράς με θέμα: Ενημέρωση και συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και προγραμματισμός δράσεων.