Διαδικτυακή συνεδρίαση Διευρυμένης Συντονιστικής Επιτροπής “Ανανεωτικής Αριστεράς”

Την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνεδρίαση Διευρυμένης Συντονιστικής Επιτροπής της Ανανεωτικής Αριστεράς με θέμα: Ενημέρωση και συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και προγραμματισμός δράσεων.