ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού

Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει κάθε μέτρο που συμβάλλει στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.