Α ‘ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Σχόλιο Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής για πλειστηριασμούς Α’ κατοικίας

Αντί για θεραπεία, παυσίπονο βραχείας διάρκειας.

Προ της απειλής μαζικών πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας ακόμη και των οικονομικά ασθενέστερων δανειοληπτών, η Κυβέρνηση παρατείνει για ένα τετράμηνο (με νομοθετική διάταξη), την ελάχιστη προστασία που ισχύει σήμερα,
Προσωρινά μπαλώματα που δεν οδηγούν σε λύση. Σε λίγο η απειλή θα επανέλθει.
Μόνη ουσιαστική λύση η υιοθέτηση της πρότασης του Κινήματος Αλλαγής για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας που προέβλεπε  ο Νόμος 3869/2010 του ΠΑΣΟΚ, για δανειολήπτες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.