Ανασχηματίζοντας και δημογραφώντας. Του ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΒΟΥΝΙΔΗ

Μια πλευρά του ανασχηματισμού που δεν έτυχε ιδιαίτερης προσοχής είναι αυτή της δημιουργίας θέσης Υφυπουργού για Δημογραφική Πολιτική και Οικογένεια. Θέλοντας να συμβάλω σε αυτήν έκανα ορισμένες σκέψεις και παραθέτω κάποιες προτάσεις.

Υπάρχουν τρία θέματα; α) το θέμα του περιορισμού της αντισύλληψης, β) το θέμα της διαμόρφωσης συνθηκών για αύξηση της τεκνοποιίας και γ) η απευθείας αύξηση του πληθυσμού.

Σε ότι αφορά το (α) ο περιορισμός της αντισύλληψης μπορεί να επιτευχθεί -πέρα από σχετική διαφημιστική καμπάνια του τύπου «γεννάτε γιατί χανόμαστε»- με την απαγόρευση των μέσων αποτροπής κατ’αρχάς απαγορεύοντας χάπια και προφυλακτικά. Αμέσως μετά μπορεί να ακολουθήσει απαγόρευση των εκτρώσεων (έτσι θα ικανοποιηθεί και ο Μητροπολίτης Κυθήρων γιατί, βάσει των εξ άμβωνος διατυμπανισθεισών απόψεών του, δεν θα μπορούν να παρασκευασθούν αντιιικά εμβόλια).

Σε ότι αφορά το (β), δηλαδή την διαμόρφωση συνθηκών για αύξηση της τεκνοποιίας, είναι γνωστά τα αποτελέσματα -αύξηση γεννήσεων- στην Νέα Υόρκη πριν αρκετά χρόνια όταν είχε κοπεί το ρεύμα. Συνεπώς, ενδεχομένως επαναλαμβανόμενες συσκοτίσεις θα είχαν αγαθά αποτελέσματα για το δημογραφικό. Μάλιστα για καλλίτερες προβλέψεις θα μπορούσε αρχικά να γίνει δοκιμαστική συσκότιση και να ακολουθήσει σχετικό ερωτηματολόγιο (προφανώς σε οικογένειες μόνον αφού το Υφυπουργείο είναι για το δημογραφικό και την οικογένεια). Βάσει των απαντήσεων ο νέος Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής θα μπορούσε, μετά από διόρθωση για χρήση, παρά την απαγόρευση, προφυλακτικών μέσων και για ομόφυλες σχέσεις, να προβλέψει με αλγόριθμους τεκνοποιίες ανά συσκότιση (αρκεί να έχουν ικανή χρονική απόσταση μεταξύ τους).

Σε ότι αφορά το (γ) δηλαδή την απευθείας αύξηση του πληθυσμού αυτό θα μπορούσε να προκύψει με συνεργασία της νέας Υφυπουργού με την επίσης νέα Υφυπουργό ένταξης μεταναστών. Μάλιστα επιθυμητό θα ήταν να επιδιωχθεί η εισαγωγή Τουρκοπαίδων. Αυτό θα άρμοζε ιδιαίτερα τώρα που θα γιορτάσουμε την επανάσταση του ’21 παίρνοντας εκδίκηση, 200 χρόνια αργότερα, για τους γενιτσάρους.

Τέλος ας ξεχάσουμε τα περί ισότητας των φύλων και τα ρέστα γιατί εν προκειμένω μάλλον δεν βοηθούν…

Δημοσίευση από “ΤΑ ΝΕΑ’