Ανασυγκρότηση της Προοδευτικής Παράταξης και Δικαιοσύνη. Του ΜΑΝΟΛΗ ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ

Η διαδικασία ανάδειξης νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία όχι μόνον για ανανέωση προσώπων αλλά και επεξεργασίας προτάσεων για τη νέα περίοδο που θα σηματοδοτήσει η εκλογή αυτή.

Όσοι προσβλέπουμε στην ανανέωση, πρέπει επίσης να συνεισφέρουμε στον παράλληλο και αναγκαίο προγραμματικό διάλογο.

Το αίτημα της κοινωνίας και το καθήκον της Προοδευτικής Παράταξης είναι η ανασυγκρότηση του Κράτους και η λειτουργία του προς όφελος του γενικού συμφέροντος και της ευημερίας όλων. Πυλώνας της ανασυγκρότησης του Κράτους θα είναι ασφαλώς η αναδιοργάνωση της Δικαιοσύνης και η τοποθέτηση των σχέσεών της με την πολιτική εξουσία και την κοινωνία σε μια νέα βάση.

Ακολουθούν σε τίτλους σειρά ενδεικτικών προτάσεων σε όλα τα επίπεδα:

Ι. Συνταγματική προσφυγή κατά του νόμου, αμέσως μετά την ψήφισή του, προς ταχεία επίλυση των συνταγματικών διαφορών. Μετενέργεια των κωλυμάτων των ανώτερων και ανώτατων δικαστικών λειτουργών για ένα με δύο τουλάχιστον χρόνια μετά την αφυπηρέτησή τους. Καθιέρωση Συμβουλίου Επιθεώρησης με ακρόαση εκπροσώπων των λοιπών παραγόντων της δίκης και εκπροσώπων επαγγελματικών και κοινωνικών οργανώσεων, όπως νόμος θα ορίσει.

ΙΙ. Σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, η απόφαση θα εκδίδεται σε καθοριζόμενη κατά τη συζήτηση ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από 6 μήνες, μη υπολογιζομένων των δικαστικών διακοπών. Επέκταση των μονομελών σχηματισμών, με μονομελή δικαστήρια εκ πρωτοδίκου και μονομελή εκ προέδρου πρωτοδικών, ανάλογα με την αξία της διαφοράς. Περιορισμός των διατάξεων που προβλέπουν την επίλυση διαφορών της Διοίκησης με διαιτησία. Στις διοικητικές διαφορές κατάργηση των απόψεων της Διοίκησης που επιτρέπουν την κατ’ αρέσκεια της Διοίκησης καθυστέρηση της δίκης. Γενίκευση των ενδικοφανών προσφυγών, με την ενεργοποίηση ιδίως της διάταξης για τον Ελεγκτή Νομιμότητας, ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Περιορισμός των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου, στα απολύτως απαραίτητα, και κατάργηση οποιασδήποτε υφιστάμενης επέκτασης τους σε νπιδ. Κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου σε ολες τις αναγνωριστικές αγωγή. Επέκταση της δυνατότητας διεξαγωγής της δίκης στο πρότυπο της διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, με ανταλλαγή εγγράφων κλπ μέσω ιστότοπου των δικαστηρίων και ολοκλήρωση της διαδικασίας με σύντομη προφορική ανάπτυξη και αμέσως μετά προτάσεις.


ΙII. Ποινική δικαιοσύνη. Συνταγματική διάταξη για την ολοκλήρωση της ποινικής προδικασίας εντος προθεσμίας που θα θέσει ο νόμος, με εξαιρέσεις. Ίδρυση δικαστικής αστυνομίας για την αποτελεσματική διεξαγωγή των ανακριτικών πράξεων. Επαναφορά του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, με επικεφαλής τον Οικονομικό Εισαγγελέα και ομάδα εισαγγελέων. Επικουρούνται από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές και την Οικονομική Αστυνομία, εντός του ΣΔΟΕ. Προφίλ φυλακισμένου – διαχωρισμός των κρατουμένων, σε προφυλακισμένους και κατάδικους, πρόγραμμα απασχόλησης και βελτίωσης στις φυλακές. Παρακολούθηση της κοινωνικής ένταξης μετά την απελευθέρωση και ειδικά προνοιακά μέτρα.

ΙV. Στην εποχή της κοινωνίας της γνώσης και της διαρκούς κατάρτισης, ποιοτική δικαιοσύνη σημαίνει κατάρτιση. Πρακτική άσκηση 9 μηνών σε δικηγόρο και επιτυχής φοίτηση 9 μηνών σε Επαγγελματική Σχολή Δικηγόρων, που θα λειτουργεί με ευθύνη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Δημιουργία Ειδικής Γραμματεία Κατάρτισης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

V. Επενδύσεις στις υποδομές της δικαιοσύνης. Η σημαντική υποβάθμιση των υποδομών της δικαιοσύνης, με το οριζόντιο πρόβλημα της υποεπένδυσης να εκδηλώνεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα, δεν έχει μόνον συνέπεια την δυσχέρανση του δικαιοδοτικού και γραμματειακού έργου. Έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα της δικαιοσύνης στην κοινωνία. Απαιτείται λοιπόν ένα μεγάλο επενδυτικο πρόγραμμα για τις υποδομές της δικαιοσύνης, κτιριακές, ψηφιακές, εξοπλισμού, συντήρησης.

Δημοσίευση από “protothema.gr””