Ανακοίνωση Τομέα Οικονομικών Κινήματος Αλλαγής

Φορολογικό Νομοσχέδιο χωρίς αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο.

Αυτό -σε πλήρη αντίθεση με τον τίτλο του- είναι το περιεχόμενο του σχεδίου της Κυβέρνησης.

Σχέδιο που δεν αποτελεί ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, δεν εξυπηρετεί τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας.

Γιατί δεν συμβάλλει στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων, στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μπροστά στην πρόκληση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Οι επιμέρους παρεμβάσεις και μειώσεις φόρων απέχουν πολύ, τόσο από την ανάγκη να απελευθερωθεί η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας από τα βάρη που σώρευσε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από τους προεκλογικούς όρκους της Ν.Δ για την μεσαία τάξη.

Τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα θα στηρίξουν και πάλι την επίτευξη των υπερβολικών πλεονασμάτων των 7 δις.€, καθώς όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό του 2020 οι φόροι των επί αγαθών και υπηρεσιών θα είναι αυξημένοι κατά 979 εκατ. € και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 264εκατ.€.

Είναι χαρακτηριστικό για την φιλοσοφία που η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα μεσαία εισοδήματα  ότι και οι μικρές ακόμη ελαφρύνσεις στα φυσικά πρόσωπα που εξαγγέλλονται απομειώνονται από τα 12.000 €  ετήσιο εισόδημα και μηδενίζονται στα 20.000 € ετήσιο εισόδημα.

Οι δε ελαφρύνσεις των νομικών προσώπων με μείωση του συντελεστή στο 24% και κυρίως η μείωση του φόρου των μετοχών στο 5% δεν έχουν καμία σύνδεση με επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο άδικος  χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος επιτείνεται, καθώς με το ν/σ θα επιδεινωθεί περαιτέρω η αρνητική σχέση άμεσης προς έμμεση φορολογία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Το Κίνημα Αλλαγής θα επαναφέρει μεταξύ άλλων κατά την συζήτηση του ν/σ στη Βουλή τις προτάσεις του για παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και την φορολογική απαλλαγή για τρία χρόνια σε νέους που ανοίγουν τη δική τους επιχείρηση.