Ακρίβεια… υποκινεί μια νέα γενιά ανισοτήτων. Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με κλιμακούμενες δυσκολίες στην καθημερινότητα τους. Η ακρίβεια, η αβεβαιότητα, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, η ανασφάλεια στην εργασιακή τους ζωή, η διεύρυνση των ανισοτήτων, κτυπούν κόκκινο, ακόμη και βάσει των στατιστικών δεδομένων.

Είναι πλέον, ο πληθωρισμός… που μετά από τον «μεταπανδημικό» πληθωρισμό ζήτησης, εξελίσσεται σε πληθωρισμό ανισορροπίας προσφοράς και ζήτησης. Είναι εκείνος που ξεσκεπάζει τα δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα κάθε χώρας, της λειτουργίας των αγορών, των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, της φορολογικής πολιτικής, των αθέμιτων πρακτικών και της δυναμικής των ελεγκτικών συστημάτων. Είναι εκείνος που κάνει, την παγκόσμια ενεργειακή ακρίβεια πιο «ακριβή», όταν δεν υπάρχουν μηχανισμοί για να τιθασεύσουν την κερδοσκόπους, τους «μαυραγορίτες» της σύγχρονης εποχής.

Μελέτη του ΔΝΤ, τεκμηριώνει πως οι υψηλές τιμές της ενέργειας χτυπούν περισσότερο τα ευάλωτα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και αυξάνουν τις οικονομικές ανισότητες. Ανισότητες που επιβαρύνονται και από την πολιτική που ασκείται εκ μέρους των κυβερνήσεων και των επίλογων της για την κατανομή των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από αυτή την κρίση. Ήδη, τις σκληρότερες συνέπειες καλούνται να αντιμετωπίσουν πρώτα τα ήδη υπερχρεωμένα νοικοκυριά κι επιχειρήσεις (πρέπει να περιμένουμε αύξηση των χρεωκοπιών) αλλά και τα υπερχρεωμένα κράτη.

Ταυτόχρονα, οι κεντρικοί τραπεζίτες ανησυχούν ότι μια πιθανή εθνική συμφωνία αύξησης των μισθών θα μπορούσε να προκαλέσει ένα «σπιράλ μισθών -τιμών» που θα διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο ρυθμός των μισθολογικών αυξήσεων θα είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που θα κρίνουν το πότε θα σταματήσουν να αυξάνουν τα επιτόκια. Θα είναι για μια ακόμη φορά ένας «συγκρουσιακός χώρος». Τα απροσδόκητα κέρδη όμως οδηγούν σχεδόν αναπόφευκτα σε κοινωνική κρίση, όταν ο πληθωρισμός δεν μετριάζεται από υψηλότερους μισθούς.

Οι αρνητικές επιπτώσεις του υψηλού πληθωρισμού σε συνδυασμό με τις κεντρικές αποφάσεις για αύξηση των επιτοκίων, επηρεάζουν την παραγωγική και επενδυτική δυνατότητα που σταδιακά περνάει σε κατάσταση καθίζησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των παραγωγικών κλάδων, επειδή δεν έχουν χρηματοπιστωτική προσβασιμότητα και ευελιξία όπως οι μεγάλες, γίνονται ευάλωτες και οι επενδυτικές τους δυνατότητες περιορίζονται.

Αν δεν γίνουν ουσιαστικές, ριζικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις, που θα συνδυαστούν με φορολογικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις, ελέγχου της λειτουργίας των αλυσίδων παραγωγής, πρώτων υλών, μεταποίησης, εμπορίας, εφοδιαστικών αλυσίδων και super markets, τότε θα οδηγηθούμε σε μια αφαίμαξη του εισοδήματος των νοικοκυριών, που θα μεταφέρονται τα λάφυρα της αισχροκέρδειας, όχι με καλάθι αλλά με καρότσι…

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σκόπιμο να εξετασθούν και να ληφθούν μέτρα από «κάτω προς τα πάνω» σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και στη λειτουργία της καθετοποιημένης αγοράς. Να διασφαλίζεται η διαφάνεια, θεμιτές πρακτικές, επιμερισμός των αυξήσεων, κίνητρα για την εξισορρόπηση των κερδών, συνεχής ροή της αγοράς.

 • Στόχος είναι η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης, σημειώνοντας, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί σημαντική μείωση της πραγματικής παραγωγής που θα διαταράξει τη τροφοδοσία. Διαπιστώνονται όμως κινήσεις και πρακτικές για συγκέντρωση της παραγωγής και διοχέτευσης της στην αγορά με όρους, που διασφαλίζουν στους προμηθευτές το μεγαλύτερο για αυτούς, κέρδος. Οι προμηθευτές πλέον πρέπει να ελέγχονται όπως, οι τρόποι διακίνησης, τα τιμολόγια, η περίοδος στοκαρίσματος των προϊόντων, ο τρόπος και η διάρκεια αποπληρωμής των τιμολογίων, τα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους.
 • Ο έλεγχος των εισροών στην αγροτική παραγωγή ,ο έλεγχος της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας του αγροτοβιομηχανικού και μεταποιητικού κλάδου, των εφοδιαστικών αλυσίδων, να επιταχυνθεί. Θα μπορούσε να συνδυαστεί με καθορισμό πλαφόν των κερδών σε σχέση μάλιστα εκείνων της προηγουμένης διετίας ,με πιθανά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για αντιστάθμιση της μείωσης των συγκυριακών κερδών και της συγκράτησης του περιθωρίου κερδών τους, των απροσδόκητων κερδών.
 • Η ενίσχυση των Συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών ,είναι σκόπιμο να προωθηθεί με ένα πακέτο κινήτρων όπως, «ενός καλαθιού εφοδίων», ιδιωτικής αποθήκευσης προϊόντων ώστε να μην εξαρτώνται από τις εφοδιαστικές αλυσίδες, υποχρεωτικής επίσπευσης πληρωμής των τιμολογίων τους από τους αγοραστές, μείωσης των επιτοκίων δανείων τους, διευκόλυνσης της εξυγίανση τους και απεγκλωβισμού των ακίνητων τους από τα κόκκινα δάνεια- bad banks,ενίσχυσης του μηχανισμού αποσβέσεων.
 • Επίσης, είναι σκόπιμο να εξεταστούν και να στηριχθούν περαιτέρω οι δυνατότητες για χρηματοδότηση του κόστους συλλογής, μεταφοράς, εργατικού δυναμικού, αποθήκευσης και διανομής δωρεών τροφίμων, στήριξης των εξαγωγών τουλάχιστον διάμεσου ασφαλιστικών πολιτικών.

Φυσικά, οι καθετοποιημένες αυτές παρεμβάσεις στον διατροφικό τομέα που είναι κομβικής σημασίας για την συγκράτηση των τιμών αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών, οφείλεται να συνδυαστούν και με οριζόντιες όπως:

 • την αναδιάταξη των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την κοινωνική και εισοδηματική στήριξη των νοικοκυριών το επόμενο έτος
 • την ενίσχυση των ευρωπαϊκών πόρων, την ενεργοποίηση νέων κοινών ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και την αναδιάταξη τους για την στήριξη της παραγωγής
 • τον έλεγχο της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής συμπεριφοράς για την αποφυγή νέας γενιάς «χρεοκοπιών», επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
 • την ισχυροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για να είναι αποτελεσματική η μείωση της έμμεσης φορολογίας και η σταδιακή εξισορρόπηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας ,το μίγμα της οποίας ορίζεται από την πολιτική επιλογή κατανομής των δημοσίων πόρων.
 • την συνεχή επανεξέταση των ενεργειακών τιμολογίων και υπερκερδών των ομίλων
 • την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και των δημόσιων πολιτικών
 • τη συνεχή σταθεροποίηση των αγορών, τη διασφάλιση του εφοδιασμού και εξασφάλιση προσιτών τιμών για τους καταναλωτές
 • τη δημιουργία μηχανισμού στήριξης αγροτικών εισοδημάτων από τις διακυμάνσεις τιμών, όπως προβλέπεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
 • τη διασφάλιση εισοδηματικής ανθεκτικότητας και μισθολογικής σταθερότητας

Η περίοδος που ζούμε, προκαλεί κραδασμούς σε πεπερασμένες δομές και λειτουργίες του παλαιού τρόπου διακυβέρνησης. Η μετεξέλιξη του δημιουργεί νέα δεδομένα. Αύξηση του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους ,νέου τύπου ανισότητες, νέα ανακατανομή του πλούτου υπέρ των ισχυρών, συγκρότησης ισχυρών καρτέλ ,αποδυνάμωσης του κράτους δικαίου.

Είμαστε απέναντι σε κάθε πολιτική και πρακτική που δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες, που υποβιβάζει την κοινωνική συμμετοχή ,που τροφοδοτεί εντέχνως την αδιαφορία και τον αποπροσανατολισμός των πολιτών!

Αναδημοσίευση από “ieidiseis.gr’