Διακήρυξη της Πολιτικής Κίνησης «Ανανεωτική Αριστερά»

Εμείς που καταθέτουμε αυτή τη Διακήρυξη προερχόμαστε από την Ανανεωτική Αριστερά. Αυτή η προέλευση όμως είναι το κατώφλι μας και όχι η οροφή μας, στο βαθμό που κύριο γνώρισμα του χώρου μας ήταν και είναι η διαρκής αναζήτηση και ανανέωση χωρίς προσκόλληση σε δόγματα και ιδεοληψίες. Ανεξαρτήτως της κομμουνιστικής καταγωγής και των αρχικών στόχων των ιδρυτών αυτού του ρεύματος στη χώρα μας, από αυτούς για πρώτη φορά διατυπώθηκαν τόσο καθαρά οι αρχές του αντι-εθνικισμού, του φιλο-ευρωπαϊσμού, του πολιτικού φιλελευθερισμού και της προτεραιότητας της δημοκρατίας.

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η έννοια της Ανανεωτικής Αριστεράς δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ανανεωτική Αριστερά όπως αυτή εκπροσωπήθηκε από το ΚΚΕ ες, την ΕΑΡ, τον αρχικό Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου και τη ΔΗΜΑΡ είναι γέννημα θρέμμα της ελληνικής ιδιαιτερότητας. Εξάλλου για να είμαστε ακριβείς και ειλικρινείς με την ιστορία μας και στα καθ’ ημάς είχε εξαντλήσει τα όρια της μετά την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Ως ρεύμα ιδεών όμως αποτυπωνόταν στις αρχές των ευρωπαϊκών σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων και του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος του Μπερλινγκουέρ με ακρογωνιαίο λίθο το ήθος με το οποίο αυτός μπόλιασε την πολιτική. Πράγμα περιζήτητο σήμερα.  

Αυτό το ρεύμα συνοψιζόταν σε: τρεις προτεραιότητες

  • Πρώτον, στο πρωτείο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας
  • Δεύτερον, στην προτεραιότητα της προάσπισης των ατομικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων,
  • Και τρίτον, στην προτεραιότητα της απόρριψης κάθε ολοκληρωτισμού.

Αυτές οι τρεις προτεραιότητες είναι τα κοινά στοιχεία της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και της ελληνικής Ανανεωτικής Αριστεράς και αποτελούν το Κέντρο γύρω από το οποίο περιστρέφονται οι δέκα συν μια θέσεις μας για την πλουραλιστική σε ιδέες και τάσεις ελληνική σοσιαλδημοκρατική παράταξη.

Σε μια περίοδο που οι μετακινήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο δυσφημούν την πολιτική, εμείς πιστεύουμε πως η λειτουργία κομμάτων με ιδεολογική  αφήγηση, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις είναι ο μόνος δυνατός δρόμος για να υποχωρήσουν τα παιχνίδια προσωπικών στρατηγικών.

Πάνω απ’ όλα τα επιμέρους τα οποία μας ενώνουν και τα πολλά επιμέρους που ίσως ακόμη μας χωρίζουν, πιστεύουμε σε μια γενικότερη αρχή. Πιστεύουμε στην αξία του όπλου των ιδεών. Δεν μας πείθουν εκείνες οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η ενασχόληση της πολιτικής με τις ιδέες, είναι ματαιοπονία. Δεν αντιλαμβανόμαστε τι το νέο μπορούν να κομίζουν, όσοι αδιαφορούν για τις ιδέες. Αντιθέτως είμαστε βαθιά πεπεισμένοι πως η πολιτική χωρίς ιδέες, είναι αυτό που οδηγεί στην άνοδο του αντιπολιτικού λαϊκισμού, ο οποίος δεν στέκεται μόνο στην αντίθεση μεταξύ λαού και ελίτ, αλλά και οδηγεί αυτή τη λογική στα άκρα αμφισβητώντας την ίδια την αναγκαιότητα της πολιτικής και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.

Πολιτική και πολιτικοί χωρίς ιδέες σίγουρα υπάρχουν. Αλλά πολιτική υποστήριξης της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας και της ισότητας χωρίς ιδέες δεν υπάρχει. Την ίδια στιγμή απορρίπτουμε όποιες «ιδέες» διατείνονται ότι είναι αλάθητες. Όπου εμφανίστηκαν πολιτικοί και παρατάξεις που διεκδικούσαν την απόλυτη γνώση του τρόπου με τον οποίο κινούνται οι κοινωνίες, εκεί τα αποτελέσματα για τις κοινωνίες και τους πολίτες  ήταν τραγικά.

Δέκα συν μια θέσεις

Για εμάς:

1. Η σοσιαλδημοκρατία είναι άρρηκτα δεμένη με την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης. Αυτή ήταν η κύρια πολιτική παράταξη, όχι βεβαίως και η μόνη, που αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έθεσε στο επίκεντρο της πολιτικής αυτή την ιδέα. Έκτοτε ακόμη και με τους αναγκαίους συμβιβασμούς που υποχρεώθηκε να κάνει, ποτέ δεν εγκατάλειψε το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σήμερα το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας περνά μέσα από τη μετατροπή της από παράταξη που μεγαλούργησε εντός των εθνικών κρατών σε παράταξη που καλείται να δώσει απαντήσεις στο πλαίσιο της περαιτέρω ενοποίησης της Ευρώπης, στο φόντο των νέων καθηκόντων που θέτει η παγκοσμιοποίηση και η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Η σοσιαλδημοκρατία καλείται να γίνει ο επισπεύδων του εκδημοκρατισμού της παγκοσμιοποίησης.

2. Η σοσιαλδημοκρατία, την οποία θέλουμε και για τη χώρα μας, υποστηρίζει την ελεύθερη αλλά όχι την ασύδοτη αγορά. Στηρίζει κάθε υγιή και ελπιδοφόρα ιδιωτική πρωτοβουλία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, αλλά την ίδια στιγμή απορρίπτει κάθε λογική άρνησης της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και  τη λογική του ενιαίου συντελεστή φορολογίας (tax flat). Ο τρόπος που φορολογούνται οι πολίτες σε μια κοινωνία αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαφοράς μεταξύ της σοσιαλδημοκρατικής και της κεντροδεξιάς πολιτικής. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι η σύνθετη σημερινή πραγματικότητα δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε απλοϊκά διλήμματα του τύπου ούτε νεοφιλελευθερισμός ούτε λαϊκισμός. Ούτε οι αντίπαλοι μας είναι μόνο είτε παλιοί είτε νέοι δεξιοί. Τα πράγματα και οι καταστάσεις είναι πολύ πιο σύνθετα από τέτοιες υπεραπλουστεύσεις.

3. Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία στην ιστορική της διαδρομή πάντα επεδίωκε την μείωση των ανισοτήτων που δημιουργεί η ελεύθερη αγορά μέσω του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους. Ο έλεγχος των αγορών δεν πρέπει να συγχέεται με τον κρατισμό και το κράτος παραγωγό καταναλωτικών προϊόντων. Θέλουμε όμως ένα κράτος που δεν υποκλίνεται σε ομάδες συμφερόντων» σε προσοδοθήρες και κυνηγούς προνομίων, ανοίγει όμως το δρόμο, με τις δικές του έρευνες και  στοχευμένες επιχορηγήσεις, στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

4. Σήμερα πλέον η σοσιαλδημοκρατία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο καλείται να μη περιορίσει τον άξονα δράσης της μόνο στο πεδίο της αναδιανεμητικής πολιτικής αλλά να στραφεί και στον κόσμο της παραγωγής. Οι σύγχρονες μεταρρυθμίσεις δεν θα αφορούν μόνο την αγορά, ούτε μόνο την αναδιανομή. Θα αφορούν τις νέες μορφές που αποκτά η εργασία και η παραγωγή στον σύγχρονο κόσμο.

5. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι σύγχρονες σοσιαλδημοκρατικές κοινωνικές πολιτικές που βασίζονται στην αλληλεγγύη των γενεών. Αυτές  δεν μεταφέρουν τα βάρη στις επόμενες γενεές προκειμένου να επιτύχουν πρόσκαιρα εκλογικά οφέλη. Ιδιαίτερα το ασφαλιστικό σύστημα είναι αναγκαίο να διαπνέεται από αυτή την αρχή.

6. Η πολιτική μας πρόταση επιδιώκει να γεφυρώσει τις φιλελεύθερες προτεραιότητες του αυτόνομου και αυτοκαθοριζόμενου ατόμου και των ατομικών δικαιωμάτων με τα αιτήματα της υπεράσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του δημόσιου συμφέροντος και του εκσυγχρονισμού ως διαρκούς αιτήματος αμφισβήτησης των εκάστοτε παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας των κοινωνιών.

7. Θεωρούμε πως στο πλαίσιο των σύγχρονων οικονομιών κάθε άνθρωπος πρέπει να αξιολογείται και να ανταμείβεται σύμφωνα με αυτά που προσφέρει. Κάθε ένας πρέπει να έχει τη θέση που του αναλογεί ανάλογα με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του, αλλά και κάθε ένας πρέπει να έχει μια θέση στην κοινωνία και στην εργασία ανεξαρτήτως των γνώσεων και των ικανοτήτων του. Μόνο η σύζευξη της δύσκολης ισότητας των αφετηριών με αυτή των ευκαιριών  εγγυάται τη μείωση των ανισοτήτων.

8. Πιστεύουμε στο «πάντρεμα» του αγώνα για τη δημοκρατία, τις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ανάγκη ύπαρξης ενός Κράτους Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Πρόνοιας, το οποίο δεν θα λειτουργεί ως «δίχτυ «προστασίας» των ασθενέστερων», αλλά ως απαραίτητο εργαλείο για τη μείωση της απόστασης μεταξύ ασθενέστερων και εύπορων και ως μοχλός στήριξης των μεσαίων στρωμάτων και ανάπτυξης της οικονομίας. Μας ενδιαφέρει ένα κράτος που ενισχύει όλους όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη και προτείνει καθολικές υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της παιδείας, των μεταφορών και της ατομικής ασφάλειας.

9. Δεν βαπτίζουμε ως λαϊκό κάθε συντεχνιακό και λαϊκίστικο αίτημα, αλλά και δεν  εκλαμβάνουμε ως λαϊκίστικο κάθε λαϊκό αίτημα. Για να γίνει αυτή η στροφή προς αυτές τις νέες πολιτικές, χρειάζεται ο χώρος μας να αναπτύξει μια βαθύτατα αυτοκριτική πρόταση με την οποία να ξεφεύγει από τα σύνδρομα της δικαίωσης και της αυτοεπιβεβαίωσης.

10. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί την πρόκληση για ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και βιοποικιλότητας. Είναι αναγκαίο η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας. Οι επεξεργασίες της στον τομέα αυτό απαιτείται να είναι πιο τολμηρές. Στη χώρα μας είναι αναγκαίο να μετασχηματισθεί τα επόμενα χρόνια με σεβασμό στο περιβάλλον το αγροτοδιατροφικό και τουριστικό της μοντέλο, όπως επίσης και το ενεργειακό της σύστημα.

10+1. Τέλος, η δέκατη συν μια θέση μας, συνοψίζεται στο ότι δεν «προσδοκούμε ανάσταση» παλαιών συμβόλων και ονομάτων που παρόλο που  απέδωσαν πολλά στην κοινωνία, σήμερα δεν είναι σε θέση να εμπνεύσουν τις νέες δυνάμεις και τάσεις που αναπτύσσονται στην ελληνική κοινωνία. Γιατί η σοσιαλδημοκρατία γι’ εμάς αποτελεί την πλούσια σε τάσεις παράταξη που θέτει ως προτεραιότητά της τη μεταρρύθμιση του παρόντος. Λέει πάντα όχι στα μεσσιανικά μελλοντικά οράματα, αλλά και όχι στην αναπαλαίωση του νέου, όχι στη νοσταλγία.

Η σοσιαλδημοκρατία άλλαζε γι’ αυτό υπήρχε, αν σταματήσει να αλλάζει θα πάψει να υπάρχει.

Με αυτή τη λογική είμαστε ανοικτοί για τη συμμετοχή στις γραμμές μας και όλων όσοι δεν προέρχονται ιστορικά από το ρεύμα της ανανεωτικής Αριστεράς, αλλά συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες με εμάς. Είμαστε  έτοιμοι να λειτουργήσουμε σαν μια μέλισσα που τσιμπάει και ξυπνάει τις παγωμένες αισθήσεις του κόσμου των πολιτικών ιδεών.