Ένα επιτυχημένο πείραμα συμμαχικής κυβέρνησης. Του ΓΑΒΡΙΛΗ ΛΑΜΠΑΤΟΥ

Το 1926 ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος (μετριοπαθής Βενιζελικός), ο Ιωάννης Μεταξάς (ακραίος αντιβενιζελικός), ο Παναγής Τσαλδάρης (μετροπαθής αντιβενιζελικός) και ο Αλέξανδρος  Παπαναστασίου (σοσιαλιστής, ριζοσπαστική πτέρυγα του Βενιζελισμού) σχημάτισαν συμμαχική κυβέρνηση. Πρωθυπουργός ανέλαβε ο μετριοπαθής πολιτικός Αλέξανδρος Ζαΐμης.

Η κυβέρνηση αυτή :

α) Αποκατέστησε τη διεθνή εικόνα της χώρας που είχε πληγεί από την αναίτια εισβολή του Παγκάλου στη Βουλγαρία.

β) Εξασφάλισε δάνειο από τη Κοινωνία των Εθνών αναγκαία προϋπόθεση για την αποκατάσταση των προσφύγων.

γ) Ψήφισε το σύνταγμα του 1927. Ένα ιδιαίτερο φιλελεύθερο σύνταγμα.

Το έργο κάθε άλλο παρά αμελητέο.